Vi har vedtaget nye leveringsbestemmelser

14. oktober 2021

Bestyrelsen har netop vedtaget at ændre sine leveringsbestemmelser, således at værket kan kræve at modtage forbrugerens mailadresse og mobilnummer.
Baggrunden herfor er et myndighedskrav om, at vi hver måned i fyringssæsonen skal levere forbrugsoplysninger til alle forbrugere.
I nedennævnte links kan du se dels det udsendte brev til alle forbrugere og dels de opdaterede leveringsbestemmelser. Ændringen i leveringsbestemmelserne er pkt. 1.5

Brevet vil blive udsendt til alle forbrugere sammen med rate 4, der forfalder den 1. november 2021.

Forbrugerbrev

Alm. leveringsbestemmelser

//