Fordele ved fjernvarme

 

Fjernvarme er grøn varme

Energiproduktion til fjernvarme i Nørre Alslev er tæt på at være CO2-neutral, idet varmeproduktionen kommer fra overskudsvarme ved affaldsforbrænding samt lokalt produceret halm. Som nød- og reservelast råder Nørre Alslev Fjernvarmeværk også over en træpillekedel og 2 oliekedler.   

 

Fjernvarme er billigere opvarmning

Fjernvarme fra Nørre Alslev Fjernvarme er blevet billigere, og der er mange penge at spare. For langt de fleste vil fjernvarme været billigst over en årrække. Installation af fjernvarme er meget billigere end eksempelvis en varmepumpe. Desuden er levetiden på en fjernvarmeunit betydelig længere end på andre varmeinstallationer, og den kræver minimal vedligeholdelse.

Fjernvarmen er et fælles varmesystem. Og de kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Forbrugerne deles om udgifterne til drift, vedligehold og udvikling. Desuden må ingen tjene på fjernvarmen – økonomien skal blot hænge sammen.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret.

 

Læs mere om fjernvarmen. 

//