Sådan afhjælpes fejl

Brug skemaet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl. Lykkes det ikke at udbedre fejlen, kontakt da varmeværket eller en WS-installatør.
 

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

Ingen eller for lidt varme

Luft i anlægget (rislelyde).

Radiatorer udluftes ved luftskruer.

 

Radiatortermostatventil sidder fast.

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), men husk den oprindelige indstilling.

 

Temperaturregulator sidder fast 
(sidder ikke på alle anlæg).

Regulatoren skrues op.

 

Trykdifferensregulator er indstillet til for lavt tryk eller er defekt.

Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke, kontakt da VVS-installatør.

 

Tilstoppet snavssamler.

Renses af VVS-installatør.

Manglende varmt vand

Koldtvandsforsyningen afbrudt.

 

 

Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand.

Ventilen bevæges (motioneres) – og indstilles til en højere værdi.

 

Luft i vandvarmer.

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes.

 

Kalkaflejringer i vandvarmer.

Vandvarmer renses eller udskiftes. Af VVS-installatør.

Støj/ Susen

Defekt eller forkert indstillet trykdifferensregulator.

Indstilles eller udskiftes af VVS-installatør.

Rislen

Luft i anlægget.

Radiatorer udluftes ved luftsskruer.

Utætheder

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud.

Luk hovedhanerne og kontakt VVS-installatør.

Dårlig afkøling

Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer.

Ventilerne åbnes og lukkes et par gange (motioneres).
Hjælper det ikke, tilkald VVS-installatør.

 

Uens indstillede radiatortermostater.

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet.
(Alle radiatorer skal føles kolde i bunden).

 

//