Bestyrelsen

Formand: Gert Clausen.

Næstformand: Jørgen Fogtmann

Sekretær: Birger Petersen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jan F. Christensen og Ole Svendsen (sidstnævnte udpeget af Hardi International).