8

Fugt

Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under 4°C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummet. Hvis der kommer dug i hjørnerne
af termoruder, er det et tegn på, at der er for fugtigt i rummet.
Undlad at stille møbler med store, lodrette flader (f.eks. et skab eller et klaver) helt op ad kolde ydervægge. Det forårsager ofte fugtproblemer.
Det er også en god idé at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse.
Endelig kan det anbefales at lufte ekstra godt ud, hvor der er mennesker i længere tid ad gangen – f.eks. i soveværelset. Mennesket afgiver nemlig ca. to liter vand i døgnet.

//