Indirekte Anlæg

Indirekte anlæg

Kontrollere jævnligt, at der er tilstrækkeligt vand på husets varmeanlæg

 

Termostatventiler på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometer T2 ikke overstiger 30°C.

Cirkulationspumpen stilles på lavest mulige trin, dog således at også de fjerneste radiatorer får varme.

Temperaturregulatoren for varmeanlægget indstilles således, at returtemperaturen på termometer T2 er lavest mulig, uden at det går ud over varmekomforten i de enkelte rum.

Temperaturregulatoren for det varme vand kan ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.

Temperaturen på termometer T4 bør ved forbrug af varmt vand være 
45-55 °C. Temperaturen på termometer T3 bør være omkring 30°C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen frem til varmeveksleren og temperaturregulatoren. Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et højere tryk.

Varmemåleren er normalt placeret på returløbet, men kan på nogle anlæg være placeret på fremløbet. 
Varmemåleren måler den forbrugte energimængde i MWh. Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige aktuelle målinger f.eks. kubikmeter (m3), målerens driftstimer, temperatur frem, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time.
Displayet vender efter nogle sekunder automatisk tilbage til visning af energimængden.
I tilfælde af fejl i energimåleren viser displayet en fejlkode, og varmeværket skal da straks underrettes herom.

 

//