Nørre Alslev Fjernvarmeværk

Årsopgørelser og rate 1 er på vej ....

Så er årsopgørelserne opgjort og nye aconto-rater beregnet og sendt...

Nye tariffer

Prisen på fjernvarme stiger i 2023. Årsagen hertil er stigende bræn...

Bliv tilsluttet fjernvarmen for 0,- kroner

Vi skal etablere fjernvarme på Knud Olsensgade 1 - 14 i 2023
Du kan blive tilsluttet for 0,- kroner.

Du kan også blive tilsluttet for kr. 0 i 2023, hvis vi har gravet hovedledningerne ned i din vej i 2022.

Hvis vi har gravet hovedledningerne ned på et tidligere tidspunkt, så lyder tilbuddet, at du selv skal betale kr. 1.250 (incl. moms) pr. meter ud over de første 25 meter regnet fra fortovs bagkant.

Vi får også en del henvendelser fra potentielle forbrugere, hvis ejendom er placeret udenfor forsyningsområdet, og som ønsker at få fjernvarme. Bestyrelsen har været forelagt denne problemstilling og besluttet, at tilslutning kan ske mod egenbetaling på nær de første 25 meter. Til orientering kan det oplyses, at det koster kr. 2-3.000 kr. at etablere fjernvarme pr. meter (i dagens priser). Forsyningsområdet kan ses i nedennævnte link.

Forsyningsområde

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig

Seneste nyheder