Nørre Alslev Fjernvarmeværk

Lukning af gammel mailadresse

Vores oprindelige mailadresse naf@mail.dk bliver fra 1. marts 20...

Vi har vedtaget nye leveringsbestemmelser

Værket har vedtaget at ændre sine leveringsbestemmelser, så vi kan...

Nye vilkår for tilslutning af fjernvarmen.

Bestyrelsen har besluttet nye retningslinjer for tilslutning af fjernvarme gældende for 2024.
Prisen for tilslutning har bestyrelsen fastsat til den faktiske kostpris. Det betyder, at værket indhenter tilbud på grave- og rørarbejdet, og ejeren derefter opkræves for den del, der ligger fra fortovs bagkant og til soklen på huset. (Som tommelfingerregel skal man forvente, at det koster ca. kr. 3.000 + moms pr. meter)

Dog kan de ejendomme, der er beliggende Knud Olsensgade 1-18 i 2024 få gratis tilslutning. Derved følges tidligere års princip med, at der er gratis tilslutning året efter hovedledningen er etableret.

Forsyningsområde

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig

Seneste nyheder

//