Direkte Anlæg

Direkte anlæg

Termostatventiler på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometer T2 ikke overstiger 30°C.

Temperaturregulatoren for det varme vand kan ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.

Temperaturen på termometer T4 bør ved forbrug af varmt vand være 45-55 °C. Temperaturen på termometer T3 bør være omkring 30°C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen. Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et højere drivtryk.

Varmemåleren er normalt placeret på returløbet, men kan på nogle anlæg være placeret på fremløbet.
Varmemåleren måler den forbrugte energimængde i MWh. Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige aktuelle målinger f.eks. kubikmeter (m3), målerens driftstimer, temperatur frem, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter nogle sekunder automatisk tilbage til visning af energimængden.
I tilfælde af fejl i energimåleren viser displayet en fejlkode, og varmeværket skal da straks underrettes herom. 

//