Prisen på fjernvarme falder

22. december 2021

Bestyrelsen har netop behandlet budgettet for 2022 på sit seneste møde, hvilket resulterede i, at bestyrelsen besluttede at sænke priserne for 2022. Det er 3. år i træk, at det er lykkedes at kunne realisere en prisnedsættelse.

"Vi er meget tilfredse med at kunne sænke priserne med kr. 5 pr. MWh., hvilket for et standardhus svarer til et fald på kr. 113 pr. år. Især når vi tænker på, at der også er afsat ekstra midler til en levetidsforlængelse af vores halmkedel med tilhørende faciliteter" udtaler værkets formand Gert Clausen.

"Vi har også vedtaget, at vi i 2022 fortsætter vores kampagne med gratis tilslutning for parcelhuse. Vi har et godt tilbud, der sagtens kan matche olie, træpiller og etablering af varmepumpe" fortsætter Gert Clausen, der håber på, at tilslutningen bliver tilstrækkelig så der kan etableres fjernvarme i alle de potentielle områder.

Tarifblad for 2022