Ny motivationstarif

16. september 2022

Bestyrelsen har netop vedtaget nye principper for beregning af motivationstarif. Principperne er gældende fra 1. januar 2023.

De nye principper tager udgangspunkt i den årlige gennemsnitlige returtemperatur hver enkelt forbruger sender det "brugte" fjernvarmevand retur til værket med.

Såfremt den gennemsnitlige returtemperatur er højere end 39 oC bliver man straffet med et tillæg til den variable del af varmeprisen på 1% pr. oC.

Ligeledes vil man kunne opnå en rabat på 1% pr. oC af den variable del varmeprisen, hvis  returtemperaturen er under 32 oC.

Baggrunden for ændringen er et ønske om, at gøre motivationstariffen mere retfærdig, idet forbrugere langt fra værket har en fremløbstemperatur, der kan være op til ca. 10 oC koldere end de forbrugere tæt ved værket. Med en lavere fremløbstemperatur skal der bruges mere vand for at få nyttiggjort en given mængde varme, hvilket stiller større krav til varmeanlægget.

Til orientering kan det samtidig oplyses, at i forhold til den nuværende motivationstarif, så er straffen procentuelt sat væsentligt ned, idet straffen hidtil har været 3,45% pr. oC. Det er bestyrelsens forventning, at flere forbrugere vil blive straffet, men med et lavere beløb end i dag.

Særligt vedr. 1-strengs varmeanlæg:

Vi er klar over, at 1-strengs varmeanlæg har sværere ved at opnå en lav returtemperatur end et 2-strengs varmeanlæg. Bestyrelsen har derfor samtidig besluttet, at  kravet til 1-strengs varmeanlæg er 41 oC.

I udgangspunktet vil vi registrere alle forbrugere med et 2-strengs varmeanlæg. Såfremt du mener, at dit varmeanlæg er 1-strengs og du derfor skal under denne ordning, så skal du kontakte varmeværket. Vi vil derefter aflægge dig et besøg, hvor vi på stedet kan tage stilling til anlægget og få det kategoriseret korrekt i vores database.

Forbrugerbrev vedr. ny motivationstarif

Til orientering kan det endvidere oplyses, at ændringen er anmeldt til Forsyningstilsynet