Vi sætter GRØN farve til fjernvarmevandet.

3. juni 2020

Vi sætter GRØN farve til fjernvarmevandet.

Vi har gennem en efterhånden længere periode været på jagt efter en utæt varmtvandsbeholder, der var i stand til sætte koldt postevand til vores fjernvarmevand.

Vi har desværre ikke haft succes med vores forehavende, selvom vi har gjort hvad der var os muligt, for at gøre forbrugerne opmærksomme på problemet. Et problem, som både er dårligt for miljøet og dyrt - både for ejeren af den utætte varmtvandsbeholder og os.

Vi tager derfor nu sidste skud i bøssen i anvendelse og tilsætter et uskadeligt, GRØNT farvestof til vores fjernvarmevand.

Det betyder, at hvis du oplever, at du får grønt vand ud af vandhanen, (især det varme vand), så har du et problem med en utæt varmtvandsbeholder. Du bør derfor kontakte en VVS´er, der kan skifte din varmtvandsbeholder. Efter du har ringet til VVS´eren, så må du også gerne ringe til os.

Til orientering kan det oplyses, at farvestoffet (og fjernvarmevandet) ikke er giftigt på nogen måde, men alene behandlet kemisk for at sørge for, at fjernvarmerør, pumper, vekslere mv fungerer optimalt.