Nye tariffer fra 1. januar 2020

16. december 2019

Bestyrelsen har netop vedtaget budgettet for 2020, hvor der er blevet plads til, at priserne kan falde en lille smule. Se de nye takster under > Økonomi > Priser. 

Men den store ændring i forhold til 2019 vil være, at der i 2020 kun vil blive opkrævet 4 rater, som skal betales henholdsvis den første bankdag i månederne februar, maj, august og november.