Nye betalingsterminer på vej ...

18. september 2019

Bestyrelsen har pr. 1. januar 2020 besluttet, at antallet af opkrævninger nedsættes fra 10 opkrævninger til 4.

Det betyder, at du skal betale dine rater

den første bankdag i februar, maj, august og november

Årsopgørelsen forfalder som hidtil sammen med første rate, det vil sige den første bankdag i februar.

Alle forbrugere vil få besked pr. brev om ændringen. For de forbrugere, der har tilmeldt sin betaling til betalingsservice via banken, så kan brevet findes som et bilag til den månedlige betalingsoversigt for oktober måned.