Bestyrelsen har konstitueret sig

15. juni 2020

Efter afholdelsen af den elektroniske generalforsamling, hvor Jørgen Fogtmann blev genvalgt og Steen Aalborg blev nyvalgt til bestyrelsen, har bestyrelsen efterfølgende holdt et konstituerende møde.

Gert Clausen blev genvalgt som formand, ligesom Jørgen Fogtmann blev genvalgt som næstformand og Birger Petersen genvalgt som sekretær.